Máy đánh giá chất lượng không khí Kanomax 2212

Nhà sản xuất Kanomax
Mã sản phẩm