Máy đo chất lượng nước 8 thông số DYS DWA-3000M (PH, ORP, DO, độ dẫn, RC, điện trở suất, TDS và nhiệt độ)

Nhà sản xuất DYS
Mã sản phẩm