Máy đo Chlorine trong bê tông rắn điện tử DYS, DY-2501B (0.0005% ~ 2.0000% (Cl-))

Nhà sản xuất DYS
Mã sản phẩm