Máy đo Chlorine trong bê tông tươi điện tử DYS, DY-2501A (0.001% - 1.500% (Chloride Ion)

Nhà sản xuất DYS
Mã sản phẩm