Máy đô độ mặn/nhiệt độ (Trong thực phẩm) DYS DMT-20

2.800.000₫
Nhà sản xuất DYS
Mã sản phẩm