Máy đo khí H2S Cosmos XS-2200 (0-30ppm)

Nhà sản xuất Cosmos
Mã sản phẩm