Máy đo khí nồng độ cao Cosmos XP-3140 (Một trong các loại CH4, C3H8, Argon, Co2)

Nhà sản xuất Cosmos
Mã sản phẩm