Máy tạo Ion kiểu dạng vòi 950

Nhà sản xuất Trek
Mã sản phẩm