Thiết bị đo và kiểm soát MLSS DYS DWA – 3000A-MLSS

23.100.000₫
Nhà sản xuất DYS
Mã sản phẩm