Thiết bị đo và kiểm soát MLSS DYS DWA – 3000B-MLSS

20.460.000₫
Nhà sản xuất DYS
Mã sản phẩm