Thiết bị đo và kiểm soát ORP 2 điểm DYS DWA – 3000B-ORP

16.500.000₫
Nhà sản xuất DYS
Mã sản phẩm