Thiết bị đo và kiểm soát ORP 4 điểm DYS DWA – 3000A-ORP

20.460.000₫
Nhà sản xuất DYS
Mã sản phẩm