Thiết bị phân tích và điều khiển RC (CHLORINE)- 2 điểm SET, DYS DWA – 2000A-RC

8.140.000₫
Nhà sản xuất DYS
Mã sản phẩm